Veiligheid

Visie op veiligheid

Momenteel ontwikkelt het vakgebied een vierde generatie veiligheidsmanagement. In deze generatie staat het begrijpen van de mens, zijn waarneming en de wijze waarop zijn gedrag tot stand komt centraal
Lees meer

Aanpak

Veiligheidsmanagement is een complex veld. Zelfs binnen de hier voorgestelde vierde generatie, zijn er minstens tien concrete implementatiegebieden. Het is aan de organisatie daar zelf een selectie uit te maken en stap voor stap deze gebieden te ontwikkelen. 
Lees meer

Klanten

Lees meer