Voor uw team

Visie op teamontwikkeling

Het stimuleren van ontwikkeling

Naast de managementstructuur vormen de teams een cruciaal onderdeel van een goed functionerende organisatie. Een goed team is veel meer dan een cluster van soortgelijke collega“s.
Lees meer

Aanpak

De functionaliteit van een team hangt allereerst af van de inbedding in de organisatie. Is het doel duidelijk, zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden helder en zijn de werkprocessen van het team goed geļntegreerd binnen de totale organisatie?
Lees meer

Klanten

Lees meer