Daalmans Organisatieontwikkeling

Je kunt een probleem niet oplossen binnen het referentiekader
dat gebruikt is om het te definiŽren.

Vrij naar Albert Einstein

We hebben vroeger allemaal geleerd dat een definitie van een begrip alle woorden mag bevatten behalve het begrip zelf. Een goede beschrijving treedt buiten de context van dat begrip en voorkomt zo een cirkelredenering. Het liefst definieert men het begrip op een hoger abstractieniveau.

De logica van bovenstaande redenatie verklaart waarom wij het zo moeilijk hebben met het veranderen van een gewoonte of een gedrag, ook in organisaties. Gedrag ontspringt uit ons brein en juist dat hebben we ook nodig om datzelfde gedrag te veranderen. De bron is tevens het instrument waarmee we het willen veranderen. Een typische cirkelredenering.

Daalmans Organisatieontwikkeling heeft verstand van referentiekaders en de veranderprocessen waaraan die kaders onderhevig kunnen zijn. Wij willen een dialoog aangaan met klanten waardoor deze leren om dezelfde werkelijkheid vanuit andere kaders te benaderen. Zo leren klanten zelf andere mogelijkheden te zien en te benutten. Deze interactie kan plaatsvinden op het niveau van het individu, een team of een gehele organisatie. We hebben een speciale interesse om veiligheid op alle niveau's te verbeteren. In de website leest u hierover meer en als u echt geÔnteresseerd bent, treft u op het eind nog wat literatuur aan.

 

Alle ontwikkelingen rondom Brain Based Safety worden op een aparte website weergegeven.

www.brainbasedsafety.nl